Articolul 1: Definiții
În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termenii”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord între client și PlanningWiz, la care se ajunge după acceptarea Termenilor de către client.
1.2 ”PlanningWiz”: Societatea comercială PlanningWiz SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Primăverii nr 8/262, 400651 Cluj-Napoca, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/912/2008, cu codul de înregistrare în scopuri de TVA RO23417024, cont bancar IBANRO29BACX0000000200421001, deschis la banca UniCredit Bank, număr de telefon 0741067565, adresa de email office@planningwiz.com.

1.3 „Client(i)”: persoana(ele) care au acceptat acești Termeni.

 

Articolul 2: Acord
2.1 După ce clientul a acceptat acești Termeni, PlanningWiz este de acord să presteze serviciul, iar clientul este de acord să primească serviciul. Societatea comercială PlanningWiz SRL iși asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina “Termeni și condiții”.
2.3 Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice și juridice. Dacă vă înregistrați în numele unei persoane juridice confirmați prin aceasta faptul că aveți autoritatea de a reprezenta persoana juridică în relație cu noi, iar acceptarea acestor Termeni și Condiții va fi considerată drept accept din partea persoanei juridice.

 

Articolul 3: Informații personale
Dacă optați pentru înregistrare vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul “modificare profil”.
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acesteia. PlanningWiz nu poate fi facută responsabilă pentru erorile/incidentele survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

 

Articolul 4: Protecția datelor cu caracter personal
4.1 PlanningWiz va folosi în principal datele personale furnizate de client în scopul furnizării serviciului. PlanningWiz poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare și securitate IT, suport. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate).
4.2 Clientul furnizează companiei PlanningWiz date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor sau alte legi în vigoare privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a procesa datele personale și de a le folosi în contextul Acordului. PlanningWiz va transfera datele personale către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:
i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;
ii) dacă se efectuează într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;
iv) dacă este necesar datorită unei obligații legale, a unei dispoziții administrative sau judiciare;
v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protejarea revendicărilor legale sau pentru apărarea acțiunilor în justiție;
vi) în cazul în servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura protecția datelor.

 

Articolul 5: Date și informații de la client
5.1 La cererea PlanningWiz , clientul va furniza PlanningWiz toate datele sau informațiile necesare pentru executarea acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și adevărate (a se vedea Declarația de confidențialitate).

5.2 Clientul este de acord să despăgubească pe deplin PlanningWiz în toate privințele pentru toate revendicările terților incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

5.3 În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, PlanningWiz își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.

 

Articolul 6: Limitarea responsabilității
Nu ne asumăm răspunderea pentru orice defecțiuni cauzate de software, erori ale internetului sau orice alte circumstanțe dincolo de controlul nostru rezonabil. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării acestui site.

 

Articolul 7: Înregistrarea și contul de utilizator
Înregistrarea unui cont este gratuită. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze un utilizator în cadrul procesului de înregistrare trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de email validă. Utilizatorul poate să aleagă o parolă personală de a cărei confidențialitate este responsabil.
Fiecare participant se poate înregistra o singură dată pe pagina web PlanningWiz SRL. Este interzisă înregistrarea mai mult de un cont de utilizator. Contul de utilizator nu este transferabil.
PlanningWiz SRL își rezervă dreptul de a șterge conturile de utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni și conturile de utilizator a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate însemna: informații personale și planuri salvate în cont.

 

Articolul 8: Taxe și plați
8.1 Plata pentru abonament:
Sunteți de acord să plătiți contravaloarea serviciului pe care l-ați selectat (de ex. unul din abonamentele plătite Grow sau Pro). Prețul echivalent tipului de abonament ales va fi încasat automat de pe instrumentul de plată pe care l-ați indicat la înregistrare și în fiecare lună următoare.

Plata pentru abonamentul ales se efectuează prin partenerul nostru FastSpring, o platformă globală de comerț digital, facturare și de gestionare a abonamentelor cu sediul în Santa Barbara, California, Statele Unite. Mai multe detaliile legate de modul în care se desfășoară procesul de plată le găsiți aici: https://fastspring.com.
Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră din ziua plății, chiar pentru achitarea serviciilor al căror preț este exprimat în valută (în EUR).
Prețul serviciului este stipulat în euro, dar în momentul efectuării tranzacției veți fi informat cu privire la suma de bani în lei care vă va fi retrasă de pe card.

8.2 Anularea abonamentului:
Puteți anula oricând abonamentul încheiat din secțiune a”abonamente” din contul dumneavoastră. După ce anulați abonamentul, puteți să îl utilizați până la sfârșitul perioadei lunii pentru care ați plătit, iar la data scadentă abonamentul dvs. nu va mai fi reînnoit.

8.3 Rambursări:
Puteți obține o rambursare integrală în termen de 14 zile de la cumpărare, indiferent dacă ați utilizat sau nu serviciul în acest interval de timp. Valoarea sumei rambursate nu va depăși contravaloarea abonamentului lunar pe care l-ați comandat. Pentru a beneficia de rambursare scrieți-ne la adresa support@planningwiz.com.

 

Articolul 9: Drepturi de autor și Copyright
PlanningWiz SRL respectă proprietatea intelectuală și cere utilizatorilor să facă același lucru. Dacă credeți că drepturile de proprietate intelectuală au fost încălcate vă rugăm raportați problema prin intermediul secțiunii de contact.

 

Articolul 10: Conținut terță parte
PlanningWiz vă oferă posibilitatea de a insera conținutul terților, cum ar fi imaginile, atunci când creați sau editați un plan. Sunteți de acord să examinați și să respectați condițiile de licență aplicabile oricărui conținut pe care îl folosiți și aparține unei terțe părți.

 

Articolul 11: Dispoziții finale
11.1 PlanningWiz este autorizat să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra clientului nu se vor aplica clientului, cu excepția cazului în care clientul acceptă aceste noi modificări.

11.2 Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

11.3 PlanningWiz are dreptul să vă închidă contul de utilizator dacă constatăm că ați încălcat acești Termeni de utilizare.

 

Date de contact
Sectiune de contact în site-ul web: //planningwiz.com/contact-us/.
Sediul social: Str. Primăverii nr. 8/262, 400540 Cluj-Napoca, Cluj, România
Punct de lucru: Str. Tipografiei nr. 28, 400101 Cluj-Napoca, Cluj, România
Tel: 40741067565