Kullanım Koşulları ve DecDor Planner’ı Kullanırken Bilmeniz Gereken Hususlar

Sitemizi kullanırken veya erişim sağlarken, bu genel kullanım koşullarını okuduğunuzu ve anladığınızı onaylamış olursunuz; bahsi geçen kullanım şartlarına riayet ettiğinizi ve bu hususlara bağlı kalarak iltihak ettiğinizi tasdik edersiniz.

İşletme adına kaydolduğunuz taktirde, DecDor’un kullanım koşulları altına girdiğinizi onaylar ve DecDor’u yetkili yönetici kıldığınızı kabul edersiniz.

Mesuliyetleriniz
Hizmetlerin bir kısmından faydalanabilmek adına hesap oluşturmanız gerekmektedir. (Hesabın oluşturulması sürecinde sizden geçerli bir e-posta adresi ve şifre istenir.) Şifre de dahil olmak üzere hesap bilgilerinin gizli tutulmasından ve bu hesap adı altında yapılan tüm işlemlerden tamamıyla kullanıcı sorumludur.
Hukuka aykırı, zarar verici; istismar, işkence, tehdit, küfür ve taciz içerikli, onur kırıcı, edebe aykırı, müstehcen içerikli, bir başkasına karşı hakaret, nefret veya ırkçılık içeren materyalin; posta, e-posta ve ileti yoluyla gönderilmesi veya siteye yüklenmesi yasaktır.

Telif hakkı, marka, reklam, gizlilik veya üçüncü tarafların hakkını ihlal eden herhangi bir içeriğin posta, e-posta ve ileti yoluyla gönderilmesi veya siteye yüklenmesi ve sosyal alanlarda paylaşılması yasaktır. Hizmetin kullanımı adına fikri mülkiyet ve diğer geçerli tüm yasalara karşı riayet etmelisiniz.

İstenmeyen veya yasaklı reklam materyalleri, tanıtıcı içerikler, “reklam e-postaları”, “spam”, “zincirleme mektup”, “uygunsuz link” veya suç unsuru içeren herhangi bir materyalin siteye yüklenmesi, e-posta, posta, ileti veya sair surette başka yollarla gönderilmesi yasaktır.

Herhangi bir solucan, virüs veya içeriğin bozulmasına neden olan herhangi bir kodlamanın ileti yoluyla gönderilmesi yasaktır. Hizmetin kullanımına dair, herhangi bir yasanın çiğnenmesi yasaktır.
Hizmetin herhangi usulsüz veya izinsiz amaçlar yönünde kullanımı yasaktır.
Hizmetin veya Hizmet aracılığıyla oluşturulan herhangi bir zemin planının; bir üçüncü kişiye sahte olarak üyelik vererek, sponsorluk yaparak veya DecDor’un herhangi bir parçasının üstlenilerek kullanımı yasaktır.

 

DecDor’a Sunduğunuz Lisanslar
Bu kullanım koşulları doğrultusunda sizlere Hizmet sağlayabilmek adına, sunuculuk yapma, depolama ve içeriğin görüntülenmesi için sizden birtakım sabit lisanslara; ve içeriğin yeniden üretilip sunucularımıza kaydedebilmemiz için bazı sabit haklara ihtiyaç duymaktayız. Yapılan çalışmaların türevlerini üretmek ve içerikleri düzenlememiz gerekmektedir, örneğin; yüklenen bir resmi başka bir formata çevirirken Hizmet’in en etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayabilmek için bu husus önem arz etmektedir.

Kullanıcılar iş bu doküman ile DecDor’u, Hizmet üzerinde yapmış olduğunuz çalışmalar kapsamında; sunuculuk yapma, depolama, yeniden içerik üretme, düzenleme, yapılan çalışmaların türevlerini üretme, iletişim kurma ve içeriğin paylaşılması fiiliyatı ile yetkili kılmaktasınız. Bu lisans, ürettiğiniz içeriğin başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı veya paylaşıldığı ve bu yapılan paylaşımların silinmediği durumlar haricinde sizlerden gelen bir e-posta talebi ile son bulur (destek@decdor.com).

DecDor’a, içerikleriniz doğrultusunda sahiplik yetkisi vermemiş iseniz; DecDor kullanıcı içeriğiniz üzerinde bir sahiplik hakkı iddia etmemektedir.

Üçüncü-Taraf İçeriği
DecDor, kullanıcılarına; taraflarınca bir zemin planı oluştururken veya düzenlerken, üçüncü taraf içeriği yerleştirme izni verir. Bu tür üçüncü taraf içerikleri, belirlenen lisans koşullarına tabidir. Örneğin; ticari kullanıma izin verilmeyen İçerik Oluşturucu bir tarafın lisanslı bir resmini yüklerseniz, bu resmi ticarî amaçlar için kullanamazsınız. Üçüncü taraf içeriklerine uygulanan lisans koşullarını gözden geçirmeyi ve bunları uygulamayı kabul etmektesiniz.

 

Decdor’un Fikrî Mülkiyeti
Sitemizin görünümü, kullanım biçimi ve logosu teliflidir. Herhangi bir içeriği kullanmak istediğiniz taktide öncelikle bize
destek@decdor.com adresinden e-posta yoluyla ulaşmanız gerekmektedir. İzinsiz herhangi bir içeriğin kullanımı çeşitli yaptırımlarla neticelenecektir.

 

İptaller
Kullanım Koşullarımızı veya diğer anlaşmalar ile Hizmet’in kullanımı doğrultusunda belirlenen kuralları ihlal ettiğiniz kararına vardığımız taktirde hesabınızı kapatabilme hakkına sahibiz.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

DecDor’un; kullanıcının başına gelen; doğrudan, dolaylı, hususî, maddî veya cezai zararlara karşı sorumluluğa sahip olmadığını anladığınızı ve bu hususa riayet ettiğinizi açık bir biçimde kabul etmektesiniz. Bu husus ayrıca, (a) DecDor’un hizmet üzerinde yaptığı herhangi bir değişiklik; (b) verilen bazı hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulması; (c) hizmet üzerinde herhangi bir içeriğin veya materyalin silinmesi, bozulması veya muhafaza edilmesinde yaşanan sorunlar; veya (ç) şifrenizi ve hesap gizliliğinizi güvenli tutmada yaşanan sorunlar; nedenleriyle kullanıcı tarafında yaşanacak herhangi bir kayıp veya hasarı da kapsar.

 

Genel Koşullar
Bu Kullanım Koşulları, kullanıcı ve DecDor arasındaki yasal anlaşma olarak düzenlenmiştir. Kullanıcıların Hizmet’i kullanma şeklini yönetir hükümdedir ve Hizmet ile ilgili olarak yapılan tüm önceki anlaşmaların yerini alır. Ayrıca, DecDor tarafından sunulan diğer hizmetleri kullanımızda geçerli olacak ek şart ve koşullara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 

Anlaşmazlıklar
Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülebilmesi adına, hukukî süreç başlatılmadan önce sorunların kendi aralarında çözmesi sağlanmalıdır. DecDor aleyhinde yargı yoluna başvurma süreci öncesinde, yaşadığınız sorunları destek@decdor.com e-posta adresiyle iletişime geçerek ifade etmeyi kabul etmektesiniz. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların 15 gün içerisinde çözüme kavuşturulamaması halinde, hukukî süreç başlatılabilir.


Kullanıcı ve DecDor arasında hukukî alanda anlaşmazlık çıkarsa bunu çözmeye Ankara Mahkemeleri ve tahkim kurulları yetkili olacaktır.

İletişim
İletişim detayları için www.decdor.com/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.